Fin Man

Şirketlerin finansal durumlarının analizini yapan ve yöneticilere karar destek sistemi geliştiren; bir proje ekibiyiz. Ar-Ge ekibimizde bilgisayar ve yazılım mühendisleri, akademisyenler, finansçılar, analistler, bankacılar ve mali müşavirler yer almaktadır.

 

Finansal analizi yapılacak işletmenin, mali bilgileri web tabanlı olarak çalışan FIN-MAN yazılım programına bilanço ve gelir tablosu bilgileri elle veya excel ortamında yıllık veya iki yıllık olarak aktarılmaktadır. Aktarılan bilgilerden işletmenin karşılaştırmalı analizi, dikey analizi, oran analizi kendi sektörleriyle karşılaştırmalı olarak otomatik yapılmaktadır. Yapılan analizlerin yorumları girilen finansal bilgilere göre otomatik olarak yapılmakta ve veriler grafik, pasta vb. görsel yöntemlerle anlatılmaktadır.

 

Ayrıca programda nakit akım tablosu ve analizi otomatik olarak hazırlanmaktadır. Programda işletmelerin rating (derecelendirme) analizi, sektörle karşılaştırmalı olarak hazırlanmakta ve grafiklerle yorumlanmaktadır.

 

Bunlara ilaveten programda işletmenin risk analizi de Z-skor yöntemiyle yapılmaktadır.

 

Programda finansal verilerin yanında diğer bilgiler de kullanılarak verimlilik analizleri de yapılmaktadır.

 

Yukarıdaki tüm analizler program tarafından word ortamına aktarılmakta ve bu raporlar üzerinde düzenleyenler tarafından istedikleri ilave değerlendirme ve çıkartmalar yapılabilir, rapor kağıt ortamında veya elektronik ortamda işletme yöneticileri veya sahiplerine sunulabilir.

 

Programda “ Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre şirketlerin, yıllık genel kurullarına sunulacak raporlar işletmenin veri büyüklüğüne göre 35 -50 olarak çok kısa sürede üretilmektedir. Program tarafından üretilen yönetim kurulu faaliyet raporu, word ortamına aktarılabildiğinden yönetim kurulu veya müdürler kurulu unvan ve yönetici isimleri ile genel kurula sunulabilir. Bu raporun 10 yıl saklanması zorunludur. Programdan üretilen faaliyet raporları için SMMM ve yönetim danışmanları faaliyet raporu hazırlama bedeli tahsil edebilirler.

 

Programda ayrıca, yeni TTK’ya göre avans kar dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Reeskont, Anüitenin Gelecek Değeri, Anüitenin Bugünkü Değeri, Eşit Olmayan Ödemelerin Gelecek Değeri, Eşit Olmayan Ödemelerin Bugünkü Değeri, Efektif Faiz, Reel Faiz hesaplamaları yapılabilmektedir.   Program, İş kanunu ve TFRS’ye göre Kıdem tazminatı hesaplaması ve etkin faiz hesabı yapmaktadır.  Bankalarda kullanılan rotatif kredilerin faizlerinin kontrolü için hesaplamalarda yapılabilir.

 

 

Programda yapılan analizler ve bazı hesaplamalar Excel, word gibi Office belgesine dönüştürüldüğü için bu belgeleri kişiselleştirerek (üzerine isminizi yazarak) ve ilave yorumlar yazarak danışmanlık faaliyetini yapabilirsiniz.

 

FIN-MAN tümüyle sizlere bir karar destek sistemi ve işlerinizi kolaylaştıracak raporlar sunmak üzere bir destek sistemi olarak tasarlanmıştır. Program 1 yıllık üyelik temeli üzerine çalışmaktadır. Ürün alındıktan sonra size özel şifrenizle programı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

 

FIN-MAN programı için www.finman.com.tr adresinden ürünler bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Program çıktıları için örnek raporlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

 

Ayrıca sitede yeni Ticaret Kanunu’na ait bilgi ve sunuşları fayda bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.