Türkçe | English
GİRİŞ

Hesaplamalar

MUHASABE SİSTEMİ TEBLİĞİNE GÖRE OTOMATİK NAKİT AKIŞ, FON AKIŞ, ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU HAZIRLAMA...

 

TFRS'YE GÖRE NAKİT AKIŞ, ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU HAZIRLAMA...

TFRS DÖNÜŞÜM (İLAVE ÜCRETLENDİRİLEN MODÜL)

 

 

Webtabanlı bu programda Finansal Hesaplamalar kısmında yeni TTK’ya göre avans kar dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Reeskont, Anüitenin Gelecek Değeri, Anüitenin Bugünkü Değeri, Eşit Olmayan Ödemelerin Gelecek Değeri, Eşit Olmayan Ödemelerin Bugünkü Değeri, Efektif Faiz, Reel Faiz hesaplamaları yapılabilmektedir. 

 Program, İş kanunu ve TFRS’ye göre Kıdem tazminatı hesaplaması ve etkin faiz hesabı yapmaktadır.  Bankalarda kullanılan rotatif kredilerin faizlerinin kontrolü için hesaplamalarda yapılabilir.

 

Programda yer alan ilave hesaplamalar:

 

Basit Faiz

 

Ödenen faizin (borç para alma durumunda) ya da kazanılan faizin (para yatırma durumunda) anapara üzerinden hesaplandığı faiz türüne basit faiz denir.

 

Bileşik Faiz

 

Her dönemin faizinin bir önceki dönemin faizinin eklendiği anaparalar üzerinden hesaplandığı faiz türüne bileşik faiz denir.

 

Reeskont Hesabı

Basit faize ve iç iskonto yöntemine göre reeskont hesabı yapılmaktadır. Alacak ve borç senetleri için sınırsız hesaplama ve muhasebe evrakına ek liste oluşturma...

 

Anüitenin Gelecek Değeri

 

Anüitenin gelecek değeri, her dönem alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin belirli bir dönem sonunda belirli bir faiz oranıyla ne değere ulaşacağını gösterir.

 

Anüitenin Bugünkü Değeri

 

Anüitenin bugünkü değeri, belirli bir süre içerisinde her dönem alınacak ya da verilecek eşit taksitlerin bugünkü değerini gösterir.

 

Eşit Olmayan Ödemelerin Bugünkü Değeri

 

Eşit olmayan ödemelerin bugünkü değeri, belirli bir süre içerisinde her dönem alınacak ya da verilecek eşit olmayan taksitlerin bugünkü değerini gösterir.

 

Eşit Olmayan Ödemelerin Gelecek Değeri

 

Eşit olmayan ödemelerin gelecek değeri, her dönem alınacak ya da verilecek eşit olmayan taksitlerin belirli bir dönem sonunda belirli bir faiz oranıyla ne değere ulaşacağını gösterir.

 

Efektif Faiz

 

Faiz dönemlerinin bir yıldan kısa olması durumunda bir yılda elde edilen gerçek faiz oranını gösterir.

 

Reel Faiz 

 

Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir.

 

Etkin Faiz

Finansal varlık veya borcun (veya bir finansal varlık veya borç grubunun) itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır. Etkin faiz oranının hesaplanması sırasında, işletme, gelecekteki kredi zararlarını dikkate almaksızın, ilgili finansal aracın sözlemeye bağlı tüm koşullarını (örneğin peşin ödeme, alım opsiyonu ve benzeri opsiyonlar) göz önünde bulundurmak suretiyle nakit akışlarını tahmin eder.

 

Rotatif Faiz

 

Belirli teminat karşılığında bankaların işletmelere açtığı limitler çerçevesinde kullandıkları rotatif kredinin ocak-mart dönemi için mart ayı sonunda, mart-haziran dönemi için haziran ayı sonunda, haziran-eylül dönemi için eylül ayı sonunda ve eylül-aralık dönemi için aralık ayı sonunda ödenen faizidir.

 

Kıdem Tazminatı Hesabı

 

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

 

Kıdem tazminatı hesabı TMS/TFRS'ye göre de yapılmaktadır.

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Close